პარტნიორებს
თუ თქვენ იცით ადამიანის პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდები - შეუერთდით პროფესიონალთა თანამეგობრობას!
Refresh
community
პროფესიონალების, ექსპერტების, სპეციალისტების, შემოქმედი ადამიანების თანამეგობრობა, გამოცდილებისა და პრაქტიკის საფუძველზე, კლიენტებს სთავაზობს Refresh Solutions მათი განვითარების, შემოსავლის ზრდის, ურთიერთობების დამყარების, ჰარმონიისა და ბედნიერებისათვის.
როგორ გავხდეთ პარტნიორი
1
შეავსეთ ანკეტა
აირჩიეთ მოღვაწეობის სფერო და აღწერეთ გადაწყვეტილებების მომსახურება/სტრუქტურა
2
გაიარე გასაუბრება პირადად
ყველა თქვენი მონაცემი გროვდება და ანალიზდება, თქვენი მომსახურების უკეთ წარსადგენად

3
მოაწერე ხელშეკრულებას  ხელი
Refresh  ჩვენს კლიენტებს როგორც მომსახურების ხარისხის, ისე სპეციალისტების ანაზღაურების  გარანტიას იძლევა

4
  იმუშავეთ ჩვენთან ერთად
ვინც ჩვენთანაა-ის money-თაა.
ვისთვისაა Refresh Community?
ქოუჩი
მწვრთნელები (soft, hard skills)
კონსულტანტები
მარკეტოლოგები
შემმუშავებლები
 მწვრთნელები (ჯანმრთელობა)
აღმოსავლური პრაქტიკის ოსტატები
ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები
მასწავლებლები, რეპეტიტორები
 გიდები, ანიმატორები
მსახიობები, მუსიკოსები
 სტილისტები, კოსმეტოლოგები
ლოკაციები, დარბაზები და მოედნები
 რესტორატორები, მზარეულები
პარტნიორობის პირობები
Refresh-სგან
 • წინსვლა და მაღალი ხარისხის სამიზნე აუდიტორიაზე გასვლა
 • განთავსება და სოციალური მედიის პოპულარიზაცია
 • ერთობლივი პროგრამების / მომსახურების პაკეტების შემუშავება
 • Refresh–ის მენეჯერის მიერ კლიენტის სრული მხარდაჭერა მომსახურების შეძენის მომენტიდან განხორციელებამდე
პარტნიორისგან
 • გაწეული მომსახურების ხარისხის გარანტია
 • მომსახურების საფასური - 10% -დან და მხოლოდ განხორციელებული გაყიდვიდან
 • მომხმარებლისთვის გაწეული მომსახურების მაღალი დონის მხარდაჭერა
 • ღონისძიების ან კურსის სააპლიკაციო ფორმა იგზავნება დაწყებამდე 2 კვირით ადრე
გადაწყვეტილების ფორმატები
ღონისძიება
სპეციალურად ორგანიზებული ღონისძიება, კონკრეტულ თარიღში განსაზღვრული რაოდენობით და გამოყოფილი თემით

 • მიზანი - მაქსიმალურად ხელსაყრელი გარემოს შექმნა პროფესიონალური, საქმიანი და პირადი კონტაქტების დასამყარებლად, იდეების, გამოციდლების, ასევე ახალი ტექნოლოგიების და შთაბეჭდილებების გასაზიარებლად
სასწავლო კურსი / ტრენინგი
ცოდნის გადაცემის ფორმა შემდეგია: კურსები, ტრენინგები /სემინარები, ვებინარები

 • სასწავლო დავალებების სერია, გეგმისა და გრაფიკის შესაბამისად, ხელმისაწვდომი ფორმით და გარკვეულ ვადაში, სწავლაზე ორიენტირებული ახალი გამოცდილების , ცოდნის და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
კონსულტაცია
რომელიმე სპეციალური საკითხის განხილვა სპეციალისტთან

 • იზომება დროში და ღირებულებაში

 • მება დროში და ღირებულებაში მიღებული კონსულტაციის შედეგია პასუხის და რჩევის პოვნა პრობლემის გადასაჭრელად
მომსახურება
ერთი პირის ( ფიზიკური პირი ან მომსახურების მიმწოდებელიკომპანია) საქმიანობა, რომლის მიზანია შედეგის მიღება, რომელსაც გამოიყენებს რომელიმე ფიზიკური ან იურიდიული პირი. (მომსახურების მომხმარებელი)

 • ომსახურების გაწევის შედეგია კლიენტის ნებისმიერი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება
ანკეტის შესავსებად საჭიროა აირჩიოთ გადაწყვეტილების ფორმატი
ღონისძიებები
კურსები / ტრენინგები
კონსულტაცია
მომსახურება
ღონისძიება

ყველა ველის შევსება სავალდებულოა

1. მეთოდი / Method
2. არჩევა სფერო / Choose a field
3. ღონისძიების დასახელება / Name of the event
4. მომსახურების ღირებულება ერთ ადამიანზე / The cost of services per person
GEL
5. რა ამოცანებს წყვეტს ღონისძიება? / What tasks does the event solve?
მიუთითე არაუმეტეს 3 ვარიანტისა
6. ჩატარების თარიღი / Date of holding
7. ჩატარების დრო (დაწყება-დასრულება) / Hold time (start-end)
8. ჩატარების ადგილი / Venue
9. ჩატარების ადგილის მისამართი (ოფლაინის არჩევის შემთხვევაში) / Reb location address (if you choose offline)
10. მომსახურების გაწევის/გადაწყვეტილების ენა / Language of service / decision
11. მოკლედ, რის ეხებაა ღონისძიება / In short, what the event is about
12. ვისთვისაა განკუთვნილი/ For whom
13. რა შედის ღონისძიების ღირებულებაში / What is included in the cost of the event
14. ვინ არიან სპიკერები? / Who are the speakers?
15. ღონისძიების ორგანიზატორი კომპანიის/ სპეციალისტის აღწერილობა / Event organizer company / specialist description
მიუთითეთ მონაწილეები, პარტნიორები, ორგანიზატორები / Indicate participants, partners, organizers
16. ადგილების რაოდენობა / Number of seats
+
17. პროგრამის დეტალური აღწერილობა/შევსება / Detailed description / completion of the program
18. ბონუსები კლიენტებისთვის, ყიდვის დროს / Bonuses for customers, at the time of purchase
19. შესაძლებლობა კლიენტისთვის უფასოდ მიიღოს ბილეთი / Opportunity for the client to get a ticket for free
20. ხარისხის უზრუნველყოფა/როგორ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ თქვენი მომსახურების ხარისხი?/ Quality assurance of service
21. ატვირთეთ 3 სურათი, რომელიც გსურთ იხილოს კლიენტმა (თქვენი ფოტო, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლოგო და ა.შ.) / Please upload up to 3 pictures, which you want your clients to see (including your picture, certificates, logo and etc.)
მოთხოვნები: სურათის ზომა - 3 მბ-მდე / Requirements: Image size - up to 3 MB

საკონტაქტო ინფორმაცია/Contact information

(კონფიდენციალური, მნიშვნელოვანია კონტრაქტისთვის/Confidential, important for the contract)

22. ტელეფონი / telephone
viber, telegram, whatsapp
23. ელ.ფოსტა / e-mail
24. ბმული გამოხმაურებებზე / Link to responses
25. საიტი, არსებობის შემთხვევაში / Site, if any
26.მიუთითეთ თქვენი Facebook-ის ან Instagram-ის პროფილის ბმული / Link to social networks
27. მიმდინარე ანგარიშის ნომერი გადახდის ჩასარიცხად / Check current account number for payment
28. მიუთითეთ თუ როგორ ხართ იურიდიულად რეგისტრირებული შპს, ინდ.მეწარმე, ფიზ.პირი, ფრილანსერი / Registration form
29. მიმღების სახელწოდება / Recipient Name
30. სარეგისტრაციო საგადასახადო კოდი / Registration tax code
32. ბანკის დასახელება / Bank name
დაჭერით, თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას
კურსები / ტრენინგები

ყველა ველის შევსება სავალდებულოა

1. მეთოდი / Method
2. არჩევა სფერო / Choose a field
3. კურსის/ტრეინინგის დასახელება / Name of the course / training
4. მომსახურების ღირებულება ერთ ადამიანზე / The cost of services per person
GEL
5. რა ამოცანებს წყვეტს კურსები / ტრენინგები? / What tasks do the courses / trainings solve?
მიუთითე არაუმეტეს 3 ვარიანტისა / Specify no more than 3 options
6. დაწყების თარიღი - კურსის დასრულების თარიღი / Start Date - The end date of the course
7. ხანგრძლივობა / Duration
8. ჩატარების ადგილი / Venue
9. ჩატარების ადგილის მისამართი (ოფლაინის არჩევის შემთხვევაში) / Venue address (if choosing offline)
10. მომსახურების გაწევის/გადაწყვეტილების ენა / Language of service / decision
11. კურსის მოკლე აღწერა / Briefly what the course is about
12. ვისთვისაა განკუთვნილი/ For whom
13. რას ისწავლის თქვენს კურსზე ადამიანი / What will people learn in your course
14. სასწავლო კურსს ვინ ატარებს, ავტორი და წამყვანი / Who conducts the training course, author and presenter
15. წამყვანი კურსის სპეციალისტის/კომპანიის აღწერილობა / Description of the leading course specialist / company
16. ადგილების რაოდენობა / Number of seats
+
17. პროგრამის/შევსების დეტალური აღწერილობა / Detailed description of the program / completion
18. ბონუსები კლიენტებისთვის, ყიდვის დროს Bonuses for customers, at the time of purchase
19. შესაძლებლობა კლიენტისთვის უფასოდ მიიღოს ბილეთი / Opportunity for the client to get a ticket for free
20. ხარისხის უზრუნველყოფა/როგორ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ თქვენი მომსახურების ხარისხი? / Quality assurance of service
21. ატვირთეთ 3 სურათი, რომელიც გსურთ იხილოს კლიენტმა (თქვენი ფოტო, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლოგო და ა.შ.) / Please upload up to 3 pictures, which you want your clients to see (including your picture, certificates, logo and etc.)
მოთხოვნები: სურათის ზომა - 3 მბ-მდე / Requirements: Image size - up to 3 MB

საკონტაქტო ინფორმაცია/Contact information

(კონფიდენციალური, მნიშვნელოვანია კონტრაქტისთვის/Confidential, important for the contract)

22. ტელეფონი / telephone
viber, telegram, whatsapp
23. ელ.ფოსტა / e-mail
24. ბმული გამოხმაურებებზე / Link to responses
25. საიტი, არსებობის შემთხვევაში
მიუთითეთ თქვენი Facebook-ის ან Instagram-ის პროფილის ბმული / Link to social networks
მიმდინარე ანგარიშის ნომერი გადახდის ჩასარიცხად / Check current account number for payment
მიუთითეთ თუ როგორ ხართ იურიდიულად რეგისტრირებული შპს, ინდ.მეწარმე, ფიზ.პირი, ფრილანსერი/ Registration form
მიმღების სახელწოდება / Recipient Name
სარეგისტრაციო საგადასახადო კოდი / Registration tax code
ბანკის დასახელება / Bank name
დაჭერით, თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას
კონსულტაცია

ყველა ველის შევსება სავალდებულოა

1. მეთოდი / Method
2. არჩევა სფერო / Choose a field
3. კონსულტაციის დასახელება/ Name of consultation
4. მომსახურების ღირებულება ერთ ადამიანზე / The cost of services per person
GEL
5. რა ამოცანებს წყვეტს კონსულტაცია? / What tasks does the consultation solve?
მიუთითე არაუმეტეს 3 ვარიანტისა / Specify no more than 3 options
6. დღე/საათები / Day / Hours
გაწეული კონსულტაციის ხანგრძლივობა / Duration of the consultation
8. ჩატარების ადგილი / Venue
9. ჩატარების ადგილის მისამართი (ოფლაინის არჩევის შემთხვევაში) / Venue address (if choosing offline)
10. მომსახურების გაწევის/გადაწყვეტილების ენა / Language of service / decision
11. მომსახურების მოკლე აღწერა / Short description of the service
12. ვისთვისაა განკუთვნილი/ ვისთვისაა / For whom / for whom
13. ვინ უწევს მომსახურებას / Who provides the service
14. მომსახურების ან კონსულტაციის გამწევი სპეციალისტის/ორგანიზაციის აღწერილობა / Description of the service / consulting specialist / organization
მიუთითეთ მონაწილეები, პარტნიორები, ორგანიზატორები / Indicate participants, partners, organizers
15. პრაქტიკული გამოცდილება (წლების და რეალიზებული ქეისების რაოდენობა) / Practical experience (number of years and cases sold)
16. რა შედის მომსახურებაში/კონსულტაციაში / What is included in the service / consultation
17. ბონუსები კლიენტებისთვის, ყიდვის დროს / Bonuses for customers, at the time of purchase
18. შესაძლებლობა კლიენტისთვის უფასოდ მიიღოს ბილეთი / Opportunity for the client to get a ticket for free
19. ხარისხის უზრუნველყოფა/როგორ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ თქვენი მომსახურების ხარისხი? / Rendering quality guarantee
21. ატვირთეთ 3 სურათი, რომელიც გსურთ იხილოს კლიენტმა (თქვენი ფოტო, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლოგო და ა.შ.) / Please upload up to 3 pictures, which you want your clients to see (including your picture, certificates, logo and etc.)
მოთხოვნები: სურათის ზომა - 3 მბ-მდე / Requirements: Image size - up to 3 MB

საკონტაქტო ინფორმაცია/Contact information

(კონფიდენციალური, მნიშვნელოვანია კონტრაქტისთვის/Confidential, important for the contract)

21. ტელეფონი / telephone
viber, telegram, whatsapp
22. ელ.ფოსტა / e-mail
23. ბმული გამოხმაურებებზე / Link to responses
24. საიტი, არსებობის შემთხვევაში / Site, if any
25. მიუთითეთ თქვენი Facebook-ის ან Instagram-ის პროფილის ბმული/ Link to social networks
26. მიმდინარე ანგარიშის ნომერი გადახდის ჩასარიცხად / Check current account number for payment
27. მიუთითეთ თუ როგორ ხართ იურიდიულად რეგისტრირებული შპს, ინდ.მეწარმე, ფიზ.პირი, ფრილანსერი / Registration form
28. მიმღების სახელწოდება / Recipient Name
29. სარეგისტრაციო საგადასახადო კოდი / Registration tax code
30. ბანკის დასახელება / Bank name
დაჭერით, თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას
მომსახურება

ყველა ველის შევსება სავალდებულოა

1. მეთოდი / Method
2. არჩევა სფერო / Choose a field
3. სამსახურის სახელი / Service Name
4. მომსახურების ღირებულება ერთ ადამიანზე / The cost of services per person
GEL
5. რა ამოცანებს წყვეტს სამსახური? / What tasks does the service solve?
მიუთითე არაუმეტეს 3 ვარიანტისა / Specify no more than 3 options
6. დღე/საათები / Day / Hours
გაწეული მომსახურების ხანგრძლივობა / Duration of services rendered
8. ჩატარების ადგილი / Venue
9. ჩატარების ადგილის მისამართი (ოფლაინის არჩევის შემთხვევაში) / Venue address (if choosing offline)
10. მომსახურების გაწევის/გადაწყვეტილების ენა / Language of service / decision
11. მომსახურების მოკლე აღწერა / Short description of the service
12. ვისთვისაა განკუთვნილი/ ვისთვისაა / For whom / for whom
13. ვინ უწევს მომსახურებას / Who provides the service
14. მომსახურების ან კონსულტაციის გამწევი სპეციალისტის/ორგანიზაციის აღწერილობა / Description of the service / consulting specialist / organization
(პროფესიონალიზაცია) / (Professionalization)
15. პრაქტიკული გამოცდილება (წლების და რეალიზებული ქეისების რაოდენობა) / Practical experience (number of years and cases sold)
16. რა შედის მომსახურებაში/კონსულტაციაში / What is included in the service / consultation
17. ბონუსები კლიენტებისთვის, ყიდვის დროს / Bonuses for customers, at the time of purchase
18. შესაძლებლობა კლიენტისთვის უფასოდ მიიღოს ბილეთი / Opportunity for the client to get a ticket for free
19. ხარისხის უზრუნველყოფა/როგორ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ თქვენი მომსახურების ხარისხი? / Quality assurance of service
21. ატვირთეთ 3 სურათი, რომელიც გსურთ იხილოს კლიენტმა (თქვენი ფოტო, სერთიფიკატები, დიპლომები, ლოგო და ა.შ.) / Please upload up to 3 pictures, which you want your clients to see (including your picture, certificates, logo and etc.)
მოთხოვნები: სურათის ზომა - 3 მბ-მდე / Requirements: Image size - up to 3 MB

საკონტაქტო ინფორმაცია/Contact information

(კონფიდენციალური, მნიშვნელოვანია კონტრაქტისთვის/Confidential, important for the contract)

21. ტელეფონი / telephone
viber, telegram, whatsapp
22. ელ.ფოსტა / e-mail
23. ბმული გამოხმაურებებზე / Link to responses
24. საიტი, არსებობის შემთხვევაში / Site, if any
25.მიუთითეთ თქვენი Facebook-ის ან Instagram-ის პროფილის ბმული/ Link to social networks
26. მიმდინარე ანგარიშის ნომერი გადახდის ჩასარიცხად / Check current account number for payment
27. მიუთითეთ თუ როგორ ხართ იურიდიულად რეგისტრირებული შპს, ინდ.მეწარმე, ფიზ.პირი, ფრილანსერი / Registration form
28. მიმღების სახელწოდება / Recipient Name
29. სარეგისტრაციო საგადასახადო კოდი / Registration tax code
30. ბანკის დასახელება / Bank name
დაჭერით, თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას