იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურება
GEL
GEL
ვის / ვისთვის: ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს


მომსახურების აღწერა: იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სისხლის სამოქალაქო ადმინისტრაციულ საქმეებზე, წარმომადგენლობა სასამართლოში​


სპეციალისტი: აკაკი ბერიძე​
სპეციალისტის აღწერა: აკაკის ბერიძის კომპანია​
პრაქტიკული გამოცდილება:
რეალიზებული კეისების (პროექტების) რაოდენობა:

რა შედის მომსახურებაში: იურიდიული კონსულტაცია, ლექციების ჩატარება, ტრეინინგების განხორციელება​

ყიდვისას ბონუსები კლიენტთათვის: არა

ხარისხის უზრუნველყოფა სპეციალისტისგან: დიახ
მომსახურების უფასოდ მიღების შესაძლებლობა: დიახ
პირობების ნახვა